x
sadsad x
asdasd


Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ  


 1. Taraflar

İşbu Üyelik Sözleşmesi (Sözleşme), Büyükbakkalköy Mh. Samandıra Yolu Sk. No:30 İç Kapı No:1 Maltepe İstanbul adresinde faaliyet gösteren EFFEFFE PET ÜRÜNLERİ ve EVCİL HAYVAN YEM SAN. TİC. A.Ş. (bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır.) ile Sözleşme’yi okuyup ve kabul eden kişi (bundan sonra “Üye” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) arasında, aşağıda detayları açıklanan koşullar dâhilinde imzalanmıştır.


İşbu üyelik sözleşmesi, www.mamamax.com.tr (bundan sonra"site" olarak anılacaktır) ile siteye üye olurken "Üye"nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.


Kullanıcı, Site'ye üye olurken verdiği elektronik onayla, Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


 1. Tanımlar

Hizmet:  www.mamamax.com.tr isimli internet sitesi üzerinden sunulan hizmetler

Site: www.mamamax.com.tr isimli internet sitesi

 

Üye/Kullanıcı: Site'ye üye olan ve sitede sunulan hizmetlerden, işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

 

Alıcı: Site'de sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Üye.

 

 1. Sözleşmenin Uygulanması
   • Site üyesi olmak ve bu sistem içerisindeki hizmetlerden yararlanmak isteyen kullanıcılar, işbu Sözleşme hükümlerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üyelik Sözleşmesini kabul etmeyen kişilerin hizmetten faydalanma hakkı bulunmamaktadır.

   • İşbu Sözleşme, Sözleşmeye dâhil olabilecek tüm şartlarla birlikte, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklar ve taraflardan herhangi birinin önceden yapmış olduğu yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların, bildirimlerin veya beyanların yerine geçer.

   • Site üzerinden verilecek hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; www.mamamax.com.tr adresinde satışa sunulan ürünlerin; Üye tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Şirket adına ayıpsız olarak teslimidir.

   • Sözleşmede yer alan şartların değiştirilmesi Şirket’in yetkisinde olup, güncel şartlar internet sitesinde yer alacaktır.

 

 1. Üyelik
   • Site’ye üye olmak için en az on sekiz (18) yaşında olmak ve/veya yasal mevzuat gereği sözleşme yapma ehliyetine/yetkisine sahip olmak gereklidir.
   • Üye, mevcut üyeliği ile ilgili bilgilere internet sitesinde yer alan giriş bölümünden kullanıcı adı ve parolasını girerek ulaşabilir.

   • Üye, hesap oluştururken kendisi hakkında doğru bilgileri girmekle, satın alma işlemi için sunulan ödeme yöntemlerinden birini sağlamakla yükümlüdür.

   • Üyelik koşulları bakımından yapılacak değişiklikler internet sitesinde ilan edilecek olup, üye internet sitesini takip etmekle yükümlüdür. İlan edilen değişikliklerden dolayı üyenin uğrayacağı zararlardan Şirket sorumlu değildir.

 

 

 1. Şirket’in Hak ve Yükümlülükleri
   • Şirket, sunduğu hizmetlere ilişkin hukuki yetkinin kendisine ait olduğunu, hizmetin sunulmasında herhangi hukuki veya başka bir engelinin bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   • mamamax.com.tr alan adında kullanıma açılan internet sitesi üzerindeki tüm kullanım ve tasarruf hakkı Şirket’e aittir.

   • Şirket, internet sitesi üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapılacak değişiklikler sitede yayınladıkları tarihten itibaren geçerli olacaktır.

   • Şirket, Üye'lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üye’ler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Şirket, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üye’ler, Şirket’in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Şirket tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, Şirket tarafından yapılabilir. Şirket tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üye’ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’lere aittir.

   • Şirket, Site'de sağlanan Hizmet'ler kapsamında Üye’ler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.
   • Verilen hizmetin bir parçası olarak Şirket, üyelerle telefon, e-mail, sms gibi yollarla üye ile iletişime geçebilir.

   • Şirket, internet kesintisi, hız düşüklüğü veya üyenin kullanmakta olduğu internet hizmetindeki diğer aksaklıklardan dolayı hizmetin sunumunda yaşanan hata ve kesintilerden sorumlu olmayacaktır. Ayrıca Şirket makul bir çerçevede, kendi kontrolü dışında sayılan salgın hastalık, tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamaları, grev, lokavt, işçi kıtlığı, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ya da herhangi diğer bir mücbir sebepten dolayı hizmeti işbu Sözleşme kapsamında gereği gibi sunamamaktan dolayı sorumlu tutulamaz.

   • Şirket, Sözleşme çerçevesinde sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü taraflara devredebilir.

   • Şirket Site üzerinden yapılan satışlara ilişkin ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmelerini 3 yıl süre ile saklayacağını ve bu süre içerisinde işbu mesafeli satış sözleşmesini ve ön bilgilendirme formunu Alıcı ve Üretici’nin talebi ile paylaşacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   • Şirket üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını Üye’lerinin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir. Şirket, üyenin www.mamamax.com.tr internet sitesi üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

  • Şirket, üye, kullanıcı veya alıcının www.mamamax.com.tr internet sitesi kurallarını ya da iş bu sözleşmede öngörülen herhangi bir yükümlülüğü veya herhangi kanun, yönetmelik ve sair mevzuata aykırı herhangi bir eylem ve işlem nedeniyle herhangi bir ihbar ve ihtarda bulunmaksızın derhal kullanım hakkını sınırlandırabilir, durdurabilir veya üyeliği iptal edebilir. Bu hallerde üye, kullanıcı veya alıcı, Şirket’ten herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez.

 

 1. Üye/Kullanıcı/Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri
   • Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken ve aldığı hizmetlerden faydalanırken işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

   • Üye, internet sitesinde paylaştığı içerikler nedeniyle üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyet ve kişilik hakları dâhil her türlü hakkına halel gelmediğini, kendi paylaşımları nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayacağı zararlardan ve tazminat taleplerinden bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

   • Her üye için Sipariş Sonlandırırken kendi kayıtlı adresi haricinde farklı adres girebileceği bir adres bölümü bulunmaktadır. Üye, adres bölümünü hediye gönderirken kullanabileceği gibi, farklı adreslerde olduğu dönemlerde de kullanabilir. Örneğin: Çalıştığınız şirketin farklı şubelerinde bulunacağınız dönemlerde veya yazlıkta kaldığınız dönemlerde. Yâda faturanızın size siparişinizin bir arkadaşınıza ulaşmasını istiyorsanız.

   • Üye, hesabının kontrolünden sorumlu olup, hizmete uygunsuz erişime müsaade etmemek, üyeliği süresince şifresini ve kendisine özel detayları kimseyle paylaşmamaktan sorumludur.

   • Üye, Şirket’in yazılı izni olmadıkça, işbu Sözleşme ve hizmet kapsamında sahip olduğu hak ve yükümlülüklerini başkalarına devredemez.

   • Üye ürünlere yorum yazabilir. Müşteri yorumları tarafsız ve tecrübeye dayalı olacağı için daha bilinçli alışveriş ortamı doğacaktır. Ürün yorumu yazarken genel ahlak kuralları çerçevesinde, diğer kullanıcılara ve ürünün üreticisine saygılı yorumlar yazmaya özen göstermekle yükümlüdür. Yorumlar incelenerek uygun görülmeyen yorumlar sistemden silinebilecektir.

   • Üye, üyeliğini sahtecilik amacıyla veya hukuka aykırı diğer bir amaçla bağlantılı olarak kullanmamak; sitede kendisine ait olmayan, illegal, saldırgan (müstehcen, ırkçı, nefret söylemi, fiziki şiddet dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), ayrımcı, yanıltıcı, suistimal edici, kabul edilemez, taciz edici, iftira ve hakaret içeren, müstehcen, pornografik ve fikri hakları, markaları, gizlilik yükümlülüklerini, özel hayatı ya da kişiye özel hak ve bilgileri ihlal eden veya diğer bir şekilde üçüncü kişilere zarar veren ifadeleri kullanmamaktan sorumludur.

   • Üye, internet sitesinin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, Şirket’in açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde Üye, Şirketin uğrayacağı yargı masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm zararlardan sorumludur.

   • Üye, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak vereceği tüm zararlardan şahsen sorumlu olup, üçüncü şahıslar tarafından açılacak her türlü dava, zarar veya ziyan taleplerinden Şirket’in sorumlu olmadığını, üçüncü şahıslar tarafından açılacak herhangi bir davada Şirket’in tazminat ödemekle yükümlü tutulması halinde ödenen tazminat ve her türlü masraf, zarar ziyan bakımından kendisine rücu edilebileceğini ve rücu edilen bedelin kayıtsız şartsız ödeneceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  • Hizmet'in Şirket’ten kaynaklanan bir sebeple uygun şekilde sunulmaması halinde üye, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 15. maddesinde yer alan haklarını kullanabilecektir.

 

 1. Üyelik İptali
   • Üye dilediği zaman üyeliğini sonlandırma hakkına sahiptir. Üyeliğini sonlandırdıktan sonra Site ile tüm ilişki kesilmiş olacaktır. Üyeliğinizi sonlandırmak için talebinizi info@mamamax.com.tr adresine iletmelisiniz.

  • Aşağıdaki Durumlarda Üyelik İptal Edilemez:


Üyenin son verdiği sipariş üzerinden 60 gün geçmemişse.

 • Farklı bir e-posta adresi ile üyelik iptal talebinde bulunulduysa
 • Üyeye Kayıtlı bilgilerinden ulaşılamıyorsa

 

 • Aşağıdaki durumlarda üyelik Şirket tarafından iptal edilir:

 

 • Üye Ahlak dışı, mesajlar gönderiyor ya da yorum yazıyorsa
 • Sahtekarlık girişiminde bulunduysa
 • Sisteme veya Şirket ismine zarar vermeye yönelik girişimde bulunduysa.

 

 

 

 1. Kişisel Verilerin Korunması

 

 • Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ 6698 sayılıKanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da üye tarafından Şirket ile paylaşılan ya da paylaşılacak kişisel verileri, Üye tarafından kendisinden talep edilen hizmetleri en etkin şekilde sunmak, sunduğu hizmetleri geliştirmek, üyelik ilişkisinin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini ve verimliliğini sağlamak adına ve/veya internet sitesi üzerinden Üyenin kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla ve/veya üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkân, teklif ve bilgileri sunmak, Üyelerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek adına ve bunlar dışında sair mevzuatta öngörülen hukuki sebeplerle, kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri internet sitesinde yer alan Aydınlatma Metni,  6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak temin etmekte ve işlemektedir.
 • Üye, Aydınlatma Metni’nin okuduğunu-anladığı, aydınlatma yükümlülüğünün tam ve eksiksiz olarak yerine getirildiğini kabul ve beyan eder.

 

 1. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü
  • İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin uygulanması, yorumlanması ile uyuşmazlıkların çözümü Türk Hukukuna tabi olacaktır.
  • Taraflar arasında işbu Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumlanmasından doğan uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.